اول بگویم که عنوان ِ بالا را اصلا قصد نداشتم آن طوری دمبک وار بنویسم…اما خودش آمد و من جلوی اش را اصلا نگرفتم. دوم هم بگویم که اهل عکس هفت سین گذاشتن و عید مبارک و نوروز پیروز و پر پول آرزو کردن هم نیستم. نه که اهل ِ اهل اش نباشم…اما اهل ِ حوصله اش را داشتن نیستم. ولی حتمن همه تان می دانید که آرزوی ام برای تان روزهای نو است بیشتر تا “نوروز”… برای من بهترین چیز ِ این روزها نو شدن ِ سال و دید و بازدید ِ مسخره ی ادامه مطلب