لذت زندگی اسم این مجسمه است و اسم به جایی ست به نظرم. هرروز صبح که از کنارش رد می شوم دلم می خواهد یک کودک با همین سن و سال را بغل کنم و موهایش را بو کنم و یادم بیاید یکی از لذت های زندگی را…